O projekcie

projekt Dariusz Baran

„INNY=WYJĄTKOWY” to społeczno-edukacyjna kampania, której podstawowym celem jest promocja pełnych otwartości i tolerancji zachowań. I właśnie ten projekt, realizowany przez Teatr Bagatela, ma pomóc w nauce akceptacji drugiego człowieka niezależnie od jego odmienności.

Edukacyjno-artystyczne przedsięwzięcie jest skierowane do najmłodszych. To oni, opuszczając na kilka godzin dziennie bezpieczny krąg rodzinny, po raz pierwszy spotykają się z innością rówieśników.

Z natury otwarte i ciekawe świata dzieci często bywają nieprzygotowane przez dorosłych do konfrontacji z odmiennością innych. Stąd nie zawsze wiedzą, jak się zachować, spotykając niepełnosprawnego czy mającego inny odcień skóry kolegę. Dzięki granemu przez aktorów Bagateli spektaklowi autorzy projektu chcą pokazać najmłodszym, że wszyscy, niezależnie od dzielących ich różnic, są wartościowi i wyjątkowi.

Pieńkos Sajur Redkowski Sędzielarz Bogucki fot. Piotr Kubic
Kamila Pieńkos, Maciej Sajur, Artur Sędzielarz, Przemysław Redkowski, Marek Bogucki

Miejsca prezentacji przedstawienia „O czym marzą kredki” to 12 krakowskich i podkrakowskich przedszkoli, które zgodziły się na udział w przedsięwzięciu. Wszystkie placówki, w których w październiku będą grane spektakle, mają oddziały integracyjne.

Bajkowy, kolorowy świat okraszonego piosenkami przedstawienia łagodnie, dowcipnie i nienachalnie wprowadza bardzo młodych widzów w poważną tematykę tolerancji oraz akceptacji. Po każdorazowej prezentacji przedstawienia aktorzy zainicjują rozmowę o wartościach inności w życiu. Tę część spotkania będzie moderować i prowadzić psycholog dziecięcy.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017 oraz Gminy Miejskiej Kraków – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

projekt Dariusz Baran